Winkelwagen

Er zit helemaal niks in je winkelmandje.

Professionele producten Flexibel in leveren 1 warenhuis Goederen ook af te halen

Privacybeleid

Nu wordt het serieus (je is u), maar wij vinden uw privacy erg belangrijk

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden door ALV Supplies BV zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Telecommunicatiewet, en overige privacywetgeving stellen.

Informatie over ons privacybeleid

Verwerkingen van persoonsgegevens binnen ALV Supplies BV

ALV Supplies BV levert producten voor de professionele branche. Bij de werkzaamheden in het kader van onze winkel en de ondersteuning daarvan legt ALV Supplies BV persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor  afhandeling van uw bestelling en de interne bedrijfsvoering van ALV Supplies BV, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de verbetering van de website, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, en de verantwoording aan derden.

Afhankelijk van de relatie die u met ALV Supplies BV heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke persoonsgegevensverwerkingen opgenomen. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen is:

ALV Supplies BV.
T.a.v. Privacyofficer
Willem Barentszstraat 19
2315 TZ Leiden
Netherlands

U, de klant van ALV Supplies BV

Als u zich tot ALV Supplies BV wendt voor producten en advies zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. Wij vragen u om de gegevens in te vullen voor een bestelling, facturatie en levering van uw goederen.

ALV Supplies BV legt bij de uitvoering van haar taken en in het kader van de overige werkzaamheden enkele andere gegevens over u vast, met name:

 • uw personalia, kenmerken en contactgegevens;
 • uw bedrijfsnaam
 • hoe en waar u met ons in contact bent gekomen;
 • betaalgegevens
 • adres

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Wij zijn een eerlijke webshop.

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

De website van ALV Supplies BV kunt u anoniem raadplegen. ALV Supplies BV is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website, mits u ingelogd bent op de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan ALV Supplies BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

ALV Supplies BV maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Meer informatie over het gebruik van cookies op rgbsupplies.com leest u in het cookiebeleid.

Uw privacyrechten:

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
 • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen met wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken. U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van de Rijksoverheid.

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen met de Privacy Coördinator:

ALV Supplies BV
T.a.v. Privacyofficer
Willem Barentszstraat 19
2315 TZ Leiden
Netherlands

Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop ALV Supplies BV met uw gegevens omgaat, of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij ALV Supplies BV.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

ALV Supplies BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.

Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

ALV Supplies BV is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt ALV Supplies BV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ALV Supplies BV of door u.